SportBetting.com

We Got Your Game!

Not yet a member?
JOIN NOW

Russia Liga Pro Betting Lines


Date Teams Spread Money Total
Monday,
May. 20,
02:15 am
Konobeev, Alexey vs+275
Muslikov, Sergey-355
Monday,
May. 20,
12:45 pm
Shmakov, Andrey vs-144
Vashkov, Anton+111
Monday,
May. 20,
04:45 am
Konstantinov, Dmitry vs+164
Chechulin, Maksim-212
Monday,
May. 20,
08:45 am
Mukhamedzhanov, Mikhail vs-115
Shershnev, Alexey-115
Monday,
May. 20,
01:00 am
Shchavelev, Nikita vs-400
Priakhin, Vadim+317
Monday,
May. 20,
02:30 am
Sergeevich, Igor vs+148
Shchavelev, Nikita-191
Monday,
May. 20,
09:00 am
Bukhtiyarov, Ivan vs-115
Kutenkov, Dmitry-115
Monday,
May. 20,
02:30 am
Lopatin, Sergey vs+128
Lyfenko, Nikita-166
Monday,
May. 20,
01:15 pm
Ivanov, Denis vs+241
Razinkov, Dmitri-311
Monday,
May. 20,
09:00 am
Kuzmin, Alexander vs+241
Tsvetkov, Eduard-311
Monday,
May. 20,
10:00 am
Tsvetkov, Eduard vs+142
Khurgin, Vladimir-184
Monday,
May. 20,
01:45 pm
Vashkov, Anton vs-176
Ivanov, Denis+136
Monday,
May. 20,
02:15 pm
Razinkov, Dmitri vs-115
Shmakov, Andrey-115
Monday,
May. 20,
07:15 am
Kononenko, Taras vs+275
Bedretdinov, Damir-355
Monday,
May. 20,
01:30 pm
Grishaev, Evgeniy vs-224
Troyanov, Yaroslav+174
Monday,
May. 20,
03:00 am
Shchavelev, Nikita vs-355
Zhigalov, Vladimir+275
Monday,
May. 20,
09:30 am
Glazun, Eugene vs-144
Bukhtiyarov, Ivan+111
Monday,
May. 20,
10:00 am
Kutenkov, Dmitry vs-128
Andreev, Danila-103
Monday,
May. 20,
02:45 pm
Shmakov, Andrey vs+136
Ivanov, Denis-176
Monday,
May. 20,
12:30 pm
Zhelubenkov, Alexey vs+174
Dedov, Vasiliy-224
Monday,
May. 20,
01:00 pm
Puzankov, Kyrill vs-204
Lukyanov, Pavel+158
Monday,
May. 20,
01:30 pm
Dedov, Vasiliy vs-224
Puzankov, Kyrill+174
Monday,
May. 20,
12:45 am
Muslikov, Sergey vs+158
Ippolitov, Vladimir-204
Monday,
May. 20,
09:45 am
Shershnev, Alexey vs-115
Kazakov, Aleksey-115
Monday,
May. 20,
10:30 am
Vasilevsky, Kirill vs-311
Kuzmin, Alexander+241
Monday,
May. 20,
05:00 am
Olshakov, Konstantin vs-102
Semeshin, Pavel-129
Monday,
May. 20,
11:00 am
Kuzmin, Alexander vs+148
Khurgin, Vladimir-191
Monday,
May. 20,
02:15 am
Smyshnikov, Maxim vs-268
Andreev, Danila+208
Monday,
May. 20,
02:00 pm
Lukyanov, Pavel vs-144
Zhelubenkov, Alexey+111
Monday,
May. 20,
02:45 am
Andreev, Danila vs+174
Klavdenkov, Aleksandr-224
Monday,
May. 20,
03:15 am
Artemov, Andrey vs+174
Smyshnikov, Maxim-224
Monday,
May. 20,
05:15 am
Nemashkalo, Vladimir vs+145
Borisov, Andrey-185
Monday,
May. 20,
02:30 pm
Zhelubenkov, Alexey vs+148
Puzankov, Kyrill-191
Monday,
May. 20,
01:00 am
Dvornichenko, Yuri vs-355
Priakhin, Vadim+275
Monday,
May. 20,
03:00 pm
Dedov, Vasiliy vs-162
Lukyanov, Pavel+125
Monday,
May. 20,
10:45 am
Mukhamedzhanov, Mikhail vs-224
Kazakov, Aleksey+174
Monday,
May. 20,
01:30 am
Zhigalov, Vladimir vs+174
Sergeevich, Igor-224
Monday,
May. 20,
02:00 am
Priakhin, Vadim vs+199
Zhigalov, Vladimir-256
Monday,
May. 20,
02:30 am
Sergeevich, Igor vs-115
Dvornichenko, Yuri-115
Monday,
May. 20,
01:15 am
Borisov, Andrey vs-103
Mareev, Nikita-128
Monday,
May. 20,
01:45 am
Ippolitov, Vladimir vs+125
Borisov, Andrey-162
Monday,
May. 20,
02:15 am
Mareev, Nikita vs+164
Muslikov, Sergey-212
Monday,
May. 20,
02:45 am
Muslikov, Sergey vs+317
Borisov, Andrey-400
Monday,
May. 20,
03:15 am
Ippolitov, Vladimir vs+164
Mareev, Nikita-212
Monday,
May. 20,
12:30 am
Lopatin, Sergey vs+104
Bystrushkin, Konstantin-135
Monday,
May. 20,
01:30 am
Bystrushkin, Konstantin vs-169
Lyfenko, Nikita+131
Monday,
May. 20,
03:00 am
Bystrushkin, Konstantin vs-220
Shmakov, Andrey+173
Monday,
May. 20,
01:15 am
Klavdenkov, Aleksandr vs-115
Smyshnikov, Maxim-115
Monday,
May. 20,
03:00 am
Dvornichenko, Yuri vs-249
Zhigalov, Vladimir+193
Monday,
May. 20,
12:45 pm
Pomazkov, Armen vs-162
Myagkov, Sergey+125
Monday,
May. 20,
05:45 am
Chechulin, Maksim vs+275
Nemashkalo, Vladimir-355
Monday,
May. 20,
06:15 am
Borisov, Andrey vs-224
Konstantinov, Dmitry+174
Monday,
May. 20,
03:30 am
Priakhin, Vadim vs+350
Sergeevich, Igor-625
Monday,
May. 20,
06:15 am
Bedretdinov, Damir vs-169
Kochergin, Viktor+131
Monday,
May. 20,
06:30 am
Gavrilov, Yuriy vs-184
Olshakov, Konstantin+142
Monday,
May. 20,
02:00 pm
Martyukhin, Sergey vs+199
Grishaev, Evgeniy-256
Monday,
May. 20,
10:30 am
Andreev, Danila vs+164
Bukhtiyarov, Ivan-212
Monday,
May. 20,
08:45 am
Blinov, Igor vs+136
Meteleshko, Igor-176
Monday,
May. 20,
09:15 am
Orlov, Oleg vs-268
Konobeev, Alexey+208
Monday,
May. 20,
06:45 am
Konstantinov, Dmitry vs+241
Nemashkalo, Vladimir-311
Monday,
May. 20,
07:30 am
Semeshin, Pavel vs-126
Gavrilov, Yuriy-105
Monday,
May. 20,
03:30 pm
Martyukhin, Sergey vs-144
Troyanov, Yaroslav+111
Monday,
May. 20,
08:30 am
Andreev, Danila vs+142
Glazun, Eugene-184
Monday,
May. 20,
09:45 am
Meteleshko, Igor vs-135
Orlov, Oleg+103
Monday,
May. 20,
10:15 am
Konobeev, Alexey vs-224
Blinov, Igor+174
Monday,
May. 20,
10:45 am
Blinov, Igor vs+125
Orlov, Oleg-162
Monday,
May. 20,
11:15 am
Meteleshko, Igor vs+103
Konobeev, Alexey-135
Sunday,
May. 19,
08:45 pm
Pandur, Ivan vs+142
Kustov, Dmitry-184
Monday,
May. 20,
01:15 pm
Denisov, Alexey vs+115
Polyakov, Petr-149
Monday,
May. 20,
07:15 am
Chechulin, Maksim vs+277
Borisov, Andrey-350
Monday,
May. 20,
04:30 am
Kalachev, Victor vs+199
Minchenkov, Igor-256
Monday,
May. 20,
05:00 am
Gushchin, Sergey vs+205
Mameka, Maxim-260
Monday,
May. 20,
05:30 am
Minchenkov, Igor vs-204
Gushchin, Sergey+158
Monday,
May. 20,
06:00 am
Mameka, Maxim vs+128
Kalachev, Victor-166
Monday,
May. 20,
06:30 am
Kalachev, Victor vs-250
Gushchin, Sergey+197
Monday,
May. 20,
02:30 pm
Troyanov, Yaroslav vs+136
Tunitsin, Dmitry-176
Monday,
May. 20,
07:00 am
Minchenkov, Igor vs-224
Mameka, Maxim+174
Monday,
May. 20,
06:45 am
Kochergin, Viktor vs-176
Davlitshin, Ildar+136
Monday,
May. 20,
01:00 pm
Tunitsin, Dmitry vs-176
Martyukhin, Sergey+136
Monday,
May. 20,
01:45 pm
Myagkov, Sergey vs+125
Denisov, Alexey-162
Monday,
May. 20,
05:30 am
Troyanov, Yaroslav vs-103
Gavrilov, Yuriy-128
Monday,
May. 20,
06:00 am
Semeshin, Pavel vs-162
Troyanov, Yaroslav+125
Monday,
May. 20,
07:00 am
Olshakov, Konstantin vs-115
Troyanov, Yaroslav-115
Monday,
May. 20,
02:15 pm
Polyakov, Petr vs+164
Pomazkov, Armen-212
Monday,
May. 20,
04:45 am
Kochergin, Viktor vs-224
Kononenko, Taras+174
Monday,
May. 20,
03:00 pm
Tunitsin, Dmitry vs-115
Grishaev, Evgeniy-115
Monday,
May. 20,
02:45 pm
Pomazkov, Armen vs-169
Denisov, Alexey+131
Monday,
May. 20,
05:15 am
Davlitshin, Ildar vs+350
Bedretdinov, Damir-625
Monday,
May. 20,
05:45 am
Kononenko, Taras vs-115
Davlitshin, Ildar-115

SPORTS

Bet on you favorite teams and players.

BET NOW

RACES

Bet on your favorite horses and greyhounds.

BET NOW

CASINO

Play your favorite Vegas-style casino games.

PLAY NOW

POKER

Outwit thousands of poker players.

BUY IN NOW